Sosyal Medya >
Search

Sıkça Sorulan Sorular

Yemekle Barış – 8 Haftalık program ne zaman başlayacak?

Başlama tarihi henüz belli değil. Ancak yandaki formu doldurursanız açıldığında size e-posta yollayabilirim.

İndirim oluyor mu?

22 yaş ve altı öğrenciler için indirim uyguluyorum. Program sayfasında indirim miktarına ulaşabilirsiniz.

Yemekle Barış bir diyet programı mı? Diyet ile birlikte yürütebilir miyim?

Yemekle Barış bir diyet programı değildir ve diyetle birlikte yürütülmesi uygun değildir. Programın ilk haftalarındaki birçok adım diyetlerle uyumsuzdur ve bir diyet programını takip etmek programın adımlarını yerine getirememe ve tam faydalanamama ile sonuçlanabilir.

Psikiyatr, Psikoterapist, Psikolog, Klinik Psikolog, Psikolojik Danışman, Koç ve Danışman arasında ne fark var?

Psikiyatr tıp eğitiminin üzerine psikiyatri uzmanlığını almış doktorlara denir. Ülkemizde hasta tedavisi ve takibini psikiyatrlar sağlar. Bir tek psikiyatrlar ilaç başlayabilir, doz/marka değiştirebilir ya da durdurabilir.

Psikoterapist henüz ülkemizde resmi olarak tanınan bir meslek grubu değildir. Bir kişinin psikoterapist sayılabilmesi için belirli bir psikoterapi ekolünden (BDT, psikanaliz, geştalt vb.) eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamış olması gerekir. Ülkemizde bu eğitimleri ve akreditasyonu sağlayan dernekler vardır. Psikoterapist hastalar/bireyler ile terapi yapma yetkinliğine sahip kişi anlamına gelmektedir. Meslek yasası çıkması ile birlikte Türkiye’de bu durum netleşecektir.

Psikolog lisans seviyesi psikoloji eğitimini tamamlamış ve lisans diplomasına sahip kişilere denir. Klinik popülasyonla tedavi amaçlı çalışma yetkileri yoktur. Birtakım testlerin uygulayıcı eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloğun yanında onun yönlendirmelerine uyarak bu testleri hastalara uygulayabilir.

Klinik psikolog, psikoloji lisansının üzerine yüksek lisansını klinik psikolojide yapmış ve diploması olan ya da psikoloji yüksek lisansının üzerine klinik psikolojide doktorasını yapmış ve diploması olan kişilere denir. Klinik psikologlar klinik popülasyonlarla ve hastanede çalışma yetkisine sahiptirler. Psikiyatrın belirlediği tedavi protokolünü uygulayabilir veya kimi hastalıklarda tedavi protokolünü belirleyip uygulayabilirler. (Tedavi protokollerini uygulama konusunda eğitimini genellikle dışarıdan ayrıca tamamlaması gerekir. Bkz: Psikoterapist)

Psikolojik Danışman eğitim fakültesinden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olmuş kişilere denir. Okullarda vb. yerlerde öğrencilerin iyi haldeliği için çalışırlar. Bu branşla ilgili benim bilgim en az. Kapsamı daha genişse de hakim değilim ne yazık ki.

Koç, koçluk eğitimini tamamlamış (tercihen ICF ya da ACSTH onaylı) kişilerdir. Belirli alanlarda hedef belirleyip bu hedeflere ulaşması için müşterilerine yol arkadaşı olurlar. Tedavi amacı taşımaz, sokratik sorgulama yöntemini kullanarak kişinin kendi içerisindeki cevapları ortaya çıkarmak üzerine çalışırlar. Koçun eğitimine ve yönelimine göre pozitif psikoloji tabanlı bilimsel desteği olan yöntemlerle de çalışabilir NLP gibi sahte bilim (pseudoscience) yöntemlerini kullanarak da çalışabilir.

Danışman bir konuda eğitimli ve bilgili olduğu kabul edilen bir kişinin bir başkasına aynı konuda bilgisini ve yöntemlerini ileten kişidir. Birçok bilim alanında olduğu gibi psikoloji bilimi için de danışmanlık yapılabilir. Tedavi amacı taşımaz, bilgilendirme ve öneri amacı taşır. Danışan kendi seçimlerinde daima özgürdür ve hür iradesine karşı yönlendirme/zorlama yoktur. Danışmanın bilgi sağlayabileceği konular belirlidir ve kendi alanının dışında danışan kabul etmez (Örn: Rüya analizi ya da sporcu psikolojisi). Psikoloji bilimi konusunda danışmanlık verebilmek için ülkemizde yasal şartlar konulmamıştır ancak danışanın akademik arka planında sunduğunu iddia ettiği bilginin kaynağını bulabilmekte fayda vardır. Bir insan aynı anda hem danışman hem psikoterapist olabilir. Ya da hem danışmanlık yapabilir hem de psikiyatri servisinde hasta görebilir. Hem danışman hem de koçluk hizmeti verebilir.